Skip to content

Åpenhetsloven som tredde i kraft 30.06.22, er opprettet for å sikre at virksomheter i Norge på en god måte avdekker og informerer eventuelle negative forhold knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold ved produksjon av de varer og tjenester vi omsetter

I henhold til åpenhetsloven har alle rett til å be om informasjon om hvordan vi håndterer faktiske og potensielt negative konsekvenser generelt i vår leverandørkjede. Dersom du ønsker å komme i kontakt med oss om dette, sender du en e-post til: post@hanasandgard.no.

Henvendelsen vil normalt bli besvart i løpet av 5 arbeidsdager, og senest innen 3 uker.

Største delen av vårt sortiment produseres innenfor EU/EØS. Og dette er basert på langsiktige avtaler, der vi kjenner leverandørene godt, og gjennom fabrikkbesøk selv kan vi danne oss et inntrykk av arbeidsforhold, miljø og HMS

Hanasand Gartneri As består av:
Styreleder: Stig Jakob Hanasand
Styremedlem: Monica Hanasand

Daglig drift:
Daglig leder: Stig Jakob Hanasand
Driftsleder: Stig Jakob Hanasand

Hanasand Gartneri As er en av landets største leverandør innen av tomat og agurk.
Dyrker også planter til eget bruk og for salg.
Leverer våre varer til Bama via Gartnerhallen.

 

Kort om våre største leverandører i verdikjeden:

LOG og Vekstmiljø As :
Total leverandører til gartnerier og andre profesjonelle aktører innen grønt næringen.

Her kjøper vi frø, jord, vekstmaterialer, nyttedyr, emballasje, dryppvanning, gjødsel og andre driftsmidler.

Lyse og Ustekveikja :
Energi er en av de viktigste innsatsfaktor for kvalitet på produktene våre.

Flogas Norge As :
Propan er en av de viktigste innsatsfaktor for kvalitet på produktene våre.

Norengros :
Hygieneartikler eks toalettpapir, håndsåpe, rengjøringsmidler og kontorrekvisita.

VPK og Moltzau Packing As :
Emballasje esker og beger til produktene våre.

Hanasand Gartneri As stiller seg bak åpenhetslovens formål om å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold i hele verdikjeden

Vi har stor respekt for våre arbeidstakere, og jobber kontinuerlig for trivsel og psykososialt arbeidsmiljø.

Våre arbeidere kommer fra Norge, Polen, Ukraina og Belarus. Totalt 45 årsverk

Alle våre ansatte får godkjent kontrakt på et språk de forstår, samt gode boforhold og husleiekontrakt.

Følger Arbeidstilsynet sine lønnssatser «allmenngjørsforskriften for jordbruk og gartneri».

 

Back To Top