Skip to content

I 1750 bodde der husmannsfolk på Nedre Hanasand. De holdt til her i flere generasjoner, i 1830 fikk de jord til å ha kuer og sauer på. Da Borgild ble enke i 1870, ble husmannsplassen lagt ned, og i dag kan vi kun finne rester av husmannsplassen i form av store steiner. Mesteparten av steinene ble brukt i senere tid til steingjerder, slik at man kan vanskelig se at her har vært husmannsplass. Vi har tanker om å få til å sette i stand den gamle husmannsplassen en gang.

Huslyden på bruk nr 1. Fra venstre: Marta, Jakobine, Gudrun, Jakob og Mikal. Fremst: Sigrid, Alfhild og Jonas

Back To Top