Skip to content

TOMATPRODUKSJONEN
Hanasand gartneri as (Eier Stig Jakob Hanasand) står for den konvensjonelle produksjonen og de aller fleste sorter og størst mengde. Det skal i 2020 produseres om lag 2000 tonn med tomater fra Hanasand gartneri fordelt på 30 sorter.
Men aller største mengden er på Bamano, Swetelle (perletomat), Tastary (cherry klase), Goudino og Vasetto (til Jacobs utvalgte).
Vi dyrker alle våre tomater biologisk. Det betyr at det ikke blir brukt noe kjemisk plantevern, men at vi bruker biologisk plantevern (snylteveps, rovmidd, Macrolofus) disse sørger for at vi holder skadedyr/innsekter nede slik at det ikke skaper problemer i produksjonen. Humler fra Bombus (humler på Latin) sørger for pollinering av alle tomatene.

Forskjellen på Økologisk og konvensjonell (biologisk) produksjon er at vi i biologisk produksjon bruker kunstgjødsel og andre typer dyrkingsmedier. Vi har stort fokus på miljø og er veldig bevisste på energiforbruk og har gjennom de siste årene gjort store investeringer for å ta vare på all varmen.
Det betyr også at vi med dette systemet tar godt vare på all Co2 vi produserer og gir dette til plantene som næring som igjen via fotosyntesen omdanner dette til oksygen.

Vi resirkulere all gjødselvann og har en målsetting om å halvere forbruket av gjødsel. Dette er så vel en stor miljøgevinst som en økonomisk gevinst for oss som bedrift.
Vi produserer alle våre planter selv, helt fra frø til ferdig plante.
Vi poder også alle plantene våre for at de skal få en sterkere rot slik at de er mer motstandsdyktige mot evt. sykdommer.
Dette gjør også at plantene klarer å produsere mer.
Vi skal i 2020 lage ca 300.000 planter. Disse til oss selv og andre gartnerkolleger.

I 2016 var vi med på å starte et samvirke (RogaGrønt) som er en organisasjon med medlemmer fra både Ryfylke og Jæren. Dette har ført til at vi i fellesskap har startet opp et felles pakkeri (Ryfylke fellespakkeri) og terminal for alle tomater fra Ryfylke og noen fra Jæren.
Dette ble gjort med grunnlag i at vi som næring må stå samlet, dele erfaringer og være attraktive for våre kunder, som i dag via Ryfylke fellespakkeri er Bama og Coop.
Dette har vært en svært positiv utvikling da vi som gartnere kan sørge for varene våre helt til kunden.

Vi leverer også til dagligvare og restaurantmarkedet og er stadig på jakt etter nye sorte for nye smaksopplevelser. Har tett samarbeid med kokker og storkjøkken.

Hanasand Gård og Kjøkken AS (som er eid av Monica L. Hanasand) står for den økologiske produksjonen av både tomater og agurker.
Her bruker vi bare Debio-godkjente produkter til gjødsling og dyrkningsmedie. Utover det er produksjonen svært lik som den konvensjonelle.

Back To Top