Skip to content

Tidene har satt tydelige spor her på Nedre Hanasand, både i form av spesielt kulturlandskap og fornminner/kulturminner. Historie, kultur og landskap henger sammen på flere måter, og vi synes det er viktig å kjenne alle disse områdene for deretter å kunne sette dem i kontekst med hverandre.
Vi ønsker å sette fokus på dette med bevaring og lære de kommende generasjoner å sette pris på alle godene naturen rundt oss gir oss.

Nedre Hanasand
Nedre og Øvre Hanasand ligger i det nordøstlige hjørnet av Rennesøy, vendt mot Talgje og Finnøy. Gårdene ligger vent til i et lavt, småkupert og frodig landskap. I skogen som ligger nedenfor tunet vårt, på bruk nr. 1, dominerer i dag løvblandingsskog. I tider da sjøen bandt og landet skilte, hadde Hanasand god kontakt med Talgje og Finnøy herad. Mellom Hanasand og Talgje er sundet kun 1100 meter. Siden mellomaldreren tilhørte Hanasand Talgje Sokn og Finnøy prestegjeld, og fra 1837 Finnøy herrad. Først da Hanasandveien ble bygget i 1918 ble Hanasand lagt til Rennesøy, etter ønske fra gårdsfolket.

Veien gikk gjennom tunet til bruk nr 1 og bruk nr 2. Men i senere tid, flere generasjoner etter at Johannes delte gården mellom datter og sønn, kom ønske fra brukere på nr. 2 om å legge om veien, slik at den ikke lenger gikk gjennom tunet deres. Veien går i dag til venstre for løa.

Huset til høyre er i dag skilt ut som hytte, og brukerne av bruk nr. 2 har bygget nytt hovedhus på gården.

I 1954 ble hovedhuset på gården vår (bruk nr 1) flyttet på tømmerstokker ca 25 meter nordvest for der det stod. Min svigerfar var da 4 år, og husker enda da de flyttet på tømmerstokkene i 3 uker for å flytte huset.

De bodde i huset mens det ble flyttet, og han minnes det å hoppe ut døra og ned på bakken mellom tømmerstokkene… Da huset var ferdig flyttet, ble nytt hovedhus påbegynt der hvor det gamle hadde stått.

Det er dette huset vi bor i nå, og selv om det har vært oppussinger og ombygginger siden 1954, så er det fremdeles tømmer i vegger og gulv.

Bilde: Jakob M. Hanasand – 1974

Bilde: Gården.

Bilde: Familiebilde.

Bilde: far og sønn i 1983.

Bilde: Jakob M hanasand, 1958.

Jan mikal Hanasand ( far) 1953.

Back To Top