Skip to content

I mellomkrigstiden kom veksthusnæringen for fullt til Rennesøy. En mann fra Finnøy hadde vært i Amerika og sett på drivhus med stålsperrer.

Tidligere hadde men brukt tresperrer, og dette hadde selvfølgelig ikke like lang holdbarhet som stål. De var først ute med bygging av nye veksthus på Austbø. Men det var bare året etter at det første nye veksthuset kom opp her på Nedre Hanasand. 1936 stod det klart. Året etter kom hus nr. 2.

Det huset som vi i dag har som produksjonshus kom første gang opp i 1952, og ble benevnt som ”det litla”. Det ble påbygd i 1964 og ombygd i 1987. I 2001 ble det bygd 4 mål med veksthus med lys. Pr i dag er det 25 mål med veksthus.

Det har og vært andre type gårdsdrifter på gården i denne veksthustida. I 1936 hadde de 16 melkekuer, noe som var mye på den tiden. Men i 1958 var det slutt på melkeproduksjon, og veksthusnæringen ble hovedinntekten på gården. Da ble drivhus nr 5 bygd.

Det ble satt inn okser i det gamle fjøset da i 1958, og det ble driftet med okser frem til høsten 1983. I 1971-1973 ble låvebrua flyttet fra hagen og til vestsiden av fjøset. Det ble bygd et ekstra uthus ”kapellet” i forbindelse med siloen. Fjøset ble senere bygd om til slaktegris i 1986. Fjøset er ca 120 år gammelt.

Det har vært sauedrift på gården så lenge man kan huske. Sauene ble flyttet sørover på gården i 1990, da deler av ”det stora” veksthuset ble bygd om til sauehus. Dette ble opprinnelig bygd som veksthus i 1948 og bygd om til redskapshus 1981.

Back To Top